Forsikringer

Tryg på ski

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet 5 fælles (kollektive) forsikringer, som din forening, via medlemskabet af DIF og/eller DGI, automatisk er dækket af.

De 5 forsikringer er:

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. (print kortet selv)
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.


Det blå EU-sygesikringsbevis

Det gule danske sygesikringsbevis har ikke gyldighed uden for Danmarks grænser. Du skal altid have det blå sygesikringsbevis med på rejser i EU/EØS-lande. Bestil det på www.borger.dk. Påregn 3 ugers leveringstid.

 


Privat rejseforsikring

Ved rejser til udlandet som ikke er foreningsrejser, jf. definitionen under TRYG-aftalen (fx hvis fire medlemmer finder på at tage på en lille selvarrangeret weekendtur uden at, alle medlemmer har haft mulighed for at tilmelde sig gennem klubbens system) så bør du sikre dig med en privat rejseforsikring som kan sørge for dansktalende hjælp, indlæggelse på hospital, hjemtransport, afbestillingsforsikring m.v.

Dit nuværende forsikringsselskab har sikkert et produkt ellers kan du spørge dedikerede rejseforsikringsselskaber som fx SafeAway, Gouda eller Europæiske.