Generalforsamling og klubfest lørdag d. 29. april

10. april 2023 21:30 , af Karsten Frank

Vi afslutter sæsonen med en hyggelig aften lørdag d. 29. april 2023 med dejlig mad og socialt samvær!
Samtidig er der mulighed for at lægge nogle planer for den kommende sæson.

Program:
17.00 Generalforsamling (Tilmelding ej nødvendig)
18.30 Fest (Tilmelding krævet, se nedenfor) OBS OBS SENESTE TILMELDING TIL FESTEN ER TIRSDAG 25. APRIL 2023 KL. 10,00
22.30 Slut

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til den ordinære generalforsamling og vi ser frem til at gøre status på året, hvor vi igen kom på ski og få diskuteret og lagt nye planer for fremtiden.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved fremsendelse til formanden på aalborgskiklub@gmail.com .

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de seneste 2 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Medlemmer under 18 år har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingerne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  - René Jespersen (modtager genvalg)
  - Poul Houman Andersen (modtager genvalg)
  - Valg af medlem til ledig plads
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år.
 10. Eventuelt

Klubfest

Vi dækker bord sammen og spiser cirka kl. 18.30. Festen slutter kl. 22.30.

Sted: Foreningshuset i Vestre Fjordpark, Ralvej 22, 9000 Aalborg (Ved friluftsbadet)

Vi bestiller nogle lækre sandwiches med diverse, hertil øl/vand og vin.
Vi finder noget musik, der passer til stemningen og medlemmerne opfordres til at komme med billeder fra årets ture på en USB, som kan vises på storskærm.

Pris for deltagelse i klubfesten er 50,00 kr.

Tilmeld dig festen her.