Klubfest og generalforsamling d. 30. april

9. april 2022 10:00 , af Rene Jespersen

Vi afslutter sæsonen med en hyggelig aften d. 30. april med dejlig mad og socialt samvær!
Samtidig er der mulighed for at lægge nogle planer for den kommende sæson.

Program:
17.00 Generalforsamling (Tilmelding ej nødvendig)
18.30 Fest (Tilmelding krævet)
22.30 Slut

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling og vi ser frem til at gøre status på et usædvanligt år og få diskuteret og lagt nye planer for fremtiden.
Har du forslag til foreningen som kræver en vedtægtsændring skal de være indsendt til formanden på aalborgskiklub@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de seneste 2 måneder. Stemmeret kan kun øves ved personlig fremmøde. Medlemmer under 18 år har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i forhandlingerne.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:
  - Karsten Frank (modtager genvalg)
  - John Andersen (modtager ikke genvalg)
  - Charlie Petersen (modtager genvalg)
  - Sigurd Bang Madsen (modtager genvalg)
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Bestyrelsen fremlægger planer for det kommende år.
 10. Eventuelt

 

Klubfest

Vi dækker bord sammen og spiser cirka kl. 18.30. Festen slutter kl 22.30.

Sted: Foreningshuset i Vestre Fjordpark, Ralvej 22

Vi har bestilt en nogle lækre sandwiches med diverse, hertil øl/vand og vin.
Vi finder noget musik, der passer til stemningen og medlemmerne opfordres til at komme med billeder fra turene på en USB, som kan vises på storskærm.

Pris for deltagelse er 50kr

Tilmeld dig festen her.